© Τρανουδάκης Δημήτριος Χειρουργός 2012
Εξειδίκευση σε: Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων Λαπαροσκοπική Χειρουργική Χειρουργική ενδοκρινών: Θυρεοειδούς Παραθυρεοειδών (Ανοιχτά, MIVAT, Ρομποτικά) Επινεφριδίων (πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση λαπαροσκοπικά) Λαπαροσκοπική Χειρουργική
Περί Γενικής Χειρουργικής Χειρουργώ στα Νοσοκομεία: “Υγεία” “Μητέρα” “Λητώ” “Λευκός Σταυρός” “Ευγενίδειο” “CityClinic”
Τρανουδάκης Δημήτριος MD, PhD, FACS Γενικός Χειρουργός Επιμελητής Νοσοκομείου “Υγεία” Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος του Αμερικανικού Κολλεγίου Χειρουργών