Ραντεβού

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού την ημέρα και την ώρα που επιθυμείτε. Αρκεί ο Ιατρός να είναι διαθέσιμος. Σε περίπτωση αδυναμίας θα επικοινωνήσει μαζί σας για διαφορετική ώρα ή ημέρα.

Καταχώρηση Ραντεβού