Το ραντεβού καταχωρήθηκε

Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης στη συγκεκριμένη μέρα και ώρα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για αλλαγή !

Σας Ευχαριστούμε!