Άυλη Συνταγογράφηση

Μέσω αυτής της σελίδας, σας παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας για άυλη συνταγογράφηση χωρίς άσκοπες μετακινήσεις και τηλεφωνήματα. Φυσικά ισχύουν προϋποθέσεις, και θα εμφανιστούν οδηγίες αναλυτικά στην πορεία της διαδικασίας συνταγογράφησης. Εσείς επιλέξτε την ημέρα και ώρα που θα επιθυμούσατε να παραλάβετε το μύνημα της άυλης και εμείς το συντομότερο δυνατό θα ανταποκριθούμε.

Καταχώρηση και πληρωμή