Σύντομο Βιογραφικό

Γεννηθείς το 1972. Απόφοιτος του CGS. Αριστούχος της Ιατρικής Σχολής με έπαινο και υποτροφίες. Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Εξαετής Ειδικότητα στη Β’ Χειρουργική Κλινική του Γενικού Κρατικού Αθηνών.
Εξειδικευθείς στη Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων και τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική. Μετεκπαιδευθείς στην Ιταλία στο κέντρο Χειρουργικής Ενδοκρινών του Prof. Miccoli. Μετεκπαιδευθείς στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στο κέντρο IRCAD Στρασβούργου.
Συμμετοχή σε αναρίθμητα συνέδρια χειρουργικής ενδοκρινών και λαπαροσκοπικής χειρουργικής με ενεργό συμμετοχή και παρουσίαση εργασιών. Συγγραφή άρθρων σε Ιατρικά και Επιστημονικά περιοδικά.

Πολυετής εμπειρία στη γενική χειρουργική και ιδιαίτερα στη χειρουργική ενδοκρινών αδένων με τεράστιο αριθμό επεμβάσεων που πραγματοποιεί από το 2009 έως σήμερα στον ιδιωτικό τομέα.
Μέλος του American College of Surgeons από το 2012
Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας καθώς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Α.Μ. 049202).


Επιμελητής του Ομίλου “Hellenic Healthcare Group” (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta InterClinic, HealthSpot).
Επίσης συνεργάτης Βιοκλινικής, Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου.